FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
मुसहरू साह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 9817900367
निरज झा रोजगार संयोजक nirajjha.nepali@gmail.com 9815796706
किशोर कुमार यादव सव इन्जिनियर erkishor45@gmail.com 9814725525
कमलेश कुमार साह लेखापाल sahkamlesh2018@gmail.com 9818502857
दिनेश कुमार मण्डल प्रा.स. (शिक्षा शाखा प्रमुख ) dineshmandal449@gmail.com 9811757437
विरेन्द्र कुमार साह खरिदार प्रशासन शाखा प्रमुख sahopi159@gmail.com 9819958158
बिरेन्द्र कुमार कापैर कृषि अधिकृत birendrakapair77@gmail.com 9815767911
नथुनि मंडल पशु अधिकृत 9807774461
सुरेन्द्र यादव खरिदार surendrayadav37023@gmail.com 9824752392