FAQs Complain Problems

बलान बिहुल गा.पा.को आ.व. २०७९।०८० को गाउँसभाको फोटो

Read More

ब.बि.-६ मा रहेको श्री ठाकुर बाबा मंदिर

Read More

ब.बि.-६ मा अवस्थित बरकी पोखरी

Read More

संक्षिप्त परिचय

मिति:- २०७३/१०/२२ मा माननीय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन समेतको आधारमा नेपाल सरकार ( मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७३/११/२२ को निर्णयानुसार नेपालभर ७४४ वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम,संख्या,सीमाना तथा वडाको सीमाना कायम गरी सो को सूचना २०७३ साल फागुन २७ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएकोमा नेपाल सरकारको मिति २०७४/०१/२९ गतेको निर्णयानुसार तत्कालीन माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा पुर्नगठित समितिले मिति २०७४/०२/०८ मा पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकारबाट मिति २०७४/०२/०८ मा ने

समाचार

जन प्रतिनिधि

कर्मचारीहरु

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- बढीमा १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकधिकारी वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धी वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र निशुल्क त्यसपछि नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

मृतकको नागरिकता

सुचना दिने मानिसको नागरिकता 

सुचना दिने व्याक्ति एकाघरको उमेर पुगेको मुख्य व्याक्ति हुनुपर्ने

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- बढीमा १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकधिकारी वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धी वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र निशुल्क त्यसपछि नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

सम्बन्धित बच्चाको बुबाको नागरिकता

आमाको नागरिकता

नियमानुसार सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता

सूचना दिने व्याक्ति एकाघरको उमेर पुगेको मुख्य व्याक्ति हुनुपर्ने

अस्पतालमा भए अस्पतालको कागजात