FAQs Complain Problems

३ जना अ.न.मी. लाई करारमा लिने सम्बन्धि सूचना

बलान बिहुल गाउँपालिकाको लागि स्वास्थ्य शाखामा रहने गरी अ.न.मी. पदको लागी देहायको संख्या र योग्यता भएको प्राविधिक [स्वास्थ्य कर्मी]कर्मचारी करारमा राख्ने सम्बन्धि सूचना

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि